รายละเอียด

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น / ฺBasic of Microcontrollers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 21272107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ฺBasic of Microcontrollers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน