รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec33 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec33
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ประจำวิชา อ.วิภาดา ญาณสาร

สถานที่ติดต่อ ห้องพักคณาจารย์แผนกสังคมศาสตร์ ชั้น 8 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา

โทรศัพท์ 09-0317-8462

E-mail tarn9602@gmail.com

วิชาศิลปะการใช้ชีวิต Sec33 เรียนวันอังคาร เวลา 17.00-20.00 น.เริ่มเรียนวันที่ 14 กค. 63 ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนใน Microsoft Tearms นะค่ะ..ขอบคุณค่ะ

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec33

อาจารย์ผู้สอน