รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต (Sec.6) / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต (Sec.6)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง (อ.มัท)

หมายเลขโทรศัพท์ 08 4171 3357

Line ID : yatha_pt

Facebook : Yathaweemintr Peuchthonglang

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต (Sec.6)

อาจารย์ผู้สอน