รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 1,3,6,8 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103 Sec 1,3,6,8
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 1,3,6,8
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

เบอร์ติดต่ออาจารย์ 0810247575

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 1,3,6,8

อาจารย์ผู้สอน