รายละเอียด

จิตวิทยาองค์การ Sec1 / Organizational Psychology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13062005
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาองค์การ Sec1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organizational Psychology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ประจำวิชา   อ.วิภาดา  ญาณสาร

สถานที่ติดต่อ            ห้องพักคณาจารย์แผนกสังคมศาสตร์ ชั้น 8  ตึกเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา

โทรศัพท์                    09-0317-8462

E-mail                       tarn9602@gmail.com

วิชาจิตวิทยาองค์การ Sec1  เรียนวันจันทร์ เวลา 17.00-20.00 น.เริ่มเรียน 13 กค 63 ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนใน Microsoft Tearms นะค่ะ..ขอบคุณค่ะ

รายวิชา - จิตวิทยาองค์การ Sec1

อาจารย์ผู้สอน