รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย / Arts of Using Thai Language

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายละเอียดห้องและโค้ด

 

          - นักศึกษาแต่ละสาขาเข้าเรียนในรายวิชา GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย ตามวันและเวลาในตารางสอนของตนเอง โดยเข้าเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams (*ยกเว้นนักศึกษาสาขาวิชา ศป.บ.อก.1 (4ปี) ให้มาเรียนที่อาคาร ENG ชั้น 5 ห้อง 501)

          - เข้าห้องเรียนโดยใช้รหัส (Team Code) หรือลิงก์ที่อาจารย์กำหนดให้ในเเต่ละสาขาวิชา (รหัสหรือลิงก์ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจะไม่เหมือนกัน ให้นักศึกษาดูสาขาวิชาของตนเองให้ดีก่อน copy ไปวาง)

          วิธีหาห้องเรียนทำได้ 2 วิธี คือ

          1. Copy link นำไปวางในเว็บเบราเซอร์ ลิงก์จะพาเราไปยังห้องเรียนออนไลน์ใน MS Teams (หากใช้วิธีนี้จะต้องรออาจารย์กดรับ จึงจะเข้าห้องได้)

          2. หรือนำรหัส 7 ตัว ไปใส่ในช่อง join a team with a code ในโปรแกรม MS Teams เพื่อเข้าไปยังห้องเรียนออนไลน์ (วิธีนี้นักศึกษาจะสามารถเข้าห้องได้อัตโนมัติ ไม่ต้องรออาจารย์กดรับเหมือนวิธีที่1)

          - เมื่อเข้ากลุ่มเรียนเเล้ว ให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบให้เเน่ใจว่าตนเองเข้าถูกกลุ่ม จากนั้นไปที่หัวข้อ file เเละดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อย

          ***หากไม่เข้าเรียนตามวันเวลาที่กำหนด จะถูกหักคะเเนนทุกครั้ง

 

 

รายวิชา GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 

Arts of Using Thai Language

 

วันจันทร์. เวลา 12.00-15.00  วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์.ปี(4ปี), ค.อ.บ.เครื่องกล.ปี1 (ทอ.)

รหัส >> 4nf81bf 

Link >> https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a11d65df2402c4f5486346fa89d4a322b%40thread.tacv2/General?groupId=5d0df723-0f8f-4f2d-9ec0-9afbd0f761df&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วันอังคาร. เวลา 12.00-15.00   บช.บ.การบัญชี. ห้อง 2 ปี1 (4ปี)

รหัส >>  zvwnie2

Link >> https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aece657785be94ff7843bf0d88e381a52%40thread.tacv2/General?groupId=b0f88003-c83d-434b-a224-1b50851e2dbb&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วันพฤหัสบดี. เวลา 8.00-11.00  ศศ.บ.ท่องเที่ยว.ปี1(4ปี)

รหัส >>  pq2nldd

Link >> https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9e47fd7c9f704f40a170fccd3cddf9a2%40thread.tacv2/General?groupId=352d9416-a835-4743-b6e9-c7e0c92c7d95&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วันพฤหัสบดี. เวลา 12.00-15.00  วศ.บ.เครื่องกล.ปี1(4ปี)

รหัส >>  y82mksi

Link >> https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a82243d4d21344e79b74ca0a68529ac7f%40thread.tacv2/General?groupId=043624b2-1704-4a95-915f-2bb8d2644366&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วันศุกร์. เวลา 8.00-11.00  บช.บ.การบัญชี.ห้อง 1 ปี(4ปี)    

รหัส >>  wuyrpyx

Link >> https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abd0a7017b0854dc5bf504b58082c5ed1%40thread.tacv2/General?groupId=7f46261a-b4ba-4d73-99a6-fe0a6ce4aa02&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วันศุกร์. 12.00-15.00  บธ.บ.การตลาด.ปี1(4ปี)  

รหัส >>  c2w1ups

Link >> https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3bad35e68f3b4512aefff89bd109814f%40thread.tacv2/General?groupId=cfa2f317-2d53-4407-b9b1-242f2ac6c3e3&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

         

          *** หากต้องการติดต่อ อ.อาริสา ลินิฐฎา ติดต่อได้ที่เบอร์. 088-589-3792 ***

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย

อาจารย์ผู้สอน