รายละเอียด

สถิติ-คอบ คก ทอ 1 / statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : Funma109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติ-คอบ คก ทอ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาสถิติ คอบ เครื่องกล เทียบโอนปี 1 

เวลาเรียน 8:00 - 11:00 น

รายวิชา - สถิติ-คอบ คก ทอ 1

อาจารย์ผู้สอน