รายละเอียด

กลยุทธ์การตลาด / Marketing Strategies

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA607
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลยุทธ์การตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Marketing Strategies
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - กลยุทธ์การตลาด

อาจารย์ผู้สอน