รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต (ค.อ.บ.ฟฟ.1) (ทอ.) / Art of living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103 (ค.อ.บ.ฟฟ.1) (ทอ.)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต (ค.อ.บ.ฟฟ.1) (ทอ.)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา ศิลปะการใช้ชีวิต Art of living
รหัสวิชา GEBIN103
อาจารย์ผู้สอน นางสาวสิรินพร เกียงเกษร
เบอร์โทร 089-9616192
cord : sigaroh
นักศึกษาสาขา : (ค.อ.บ.ฟฟ.1) (ทอ.)

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต (ค.อ.บ.ฟฟ.1) (ทอ.)

อาจารย์ผู้สอน