รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต (บช.บ.กบ.1/2) (ทอ.) / Art of living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103 (บช.บ.กบ.1/2) (ทอ.)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต (บช.บ.กบ.1/2) (ทอ.)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา ศิลปะการใช้ชีวิต 
รหัสวิชา GEBIN103
อาจารย์ผู้สอน นางสาวสิรินพร เกียงเกษร
เบอร์โทร 089-9616192
cord : cexdred
นักศึกษาสาขา : (บช.บ.กบ.1/2) (ทอ.)

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต (บช.บ.กบ.1/2) (ทอ.)

อาจารย์ผู้สอน