รายละเอียด

ศิลปะการใ้ชชีวิต (บธ.บ.กจ.1/1(4ปี) / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103 (บธ.บ.กจ.1/1(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใ้ชชีวิต (บธ.บ.กจ.1/1(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต สามารถลงกรอกรายระเอียด Micrisoft Teams รหัส kjirr8p

หรือติดต่ออาจารย์ วชิรวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์ (อาจารย์ต้นตาล) ที่เบอร์โทร 0932614593 หรือ ID Line : 0636619965 หรือ Facebook : Wacherawich Wonghomchan หรือที่ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 7

รายวิชา - ศิลปะการใ้ชชีวิต (บธ.บ.กจ.1/1(4ปี)

อาจารย์ผู้สอน