รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต (ศศ.บ.ภอ2(4ปี) / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103 (ศศ.บ.ภอ.2(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต (ศศ.บ.ภอ2(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต สามารถลงกรอกรายระเอียด Micrisoft Teams รหัส lumla61

หรือติดต่ออาจารย์ วชิรวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์ (อาจารย์ต้นตาล) ที่เบอร์โทร 0932614593 หรือ ID Line : 0636619965 หรือ Facebook : Wacherawich Wonghomchan หรือที่ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 7

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต (ศศ.บ.ภอ2(4ปี)

อาจารย์ผู้สอน