รายละเอียด

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย (ศศ.บ.ทท.1(4ปี) / Society Economy Polities and Law

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO103 (ศศ.บ.ทท.1(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย (ศศ.บ.ทท.1(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Society Economy Polities and Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย สามารถลงกรอกรายระเอียด Micrisoft Teams รหัส 3yksmka

หรือติดต่ออาจารย์ วชิรวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์ (อาจารย์ต้นตาล) ที่เบอร์โทร 0932614593 หรือ ID Line : 0636619965 หรือ Facebook : Wacherawich Wonghomchan หรือที่ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 7

 

รายวิชา - สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย (ศศ.บ.ทท.1(4ปี)

อาจารย์ผู้สอน