รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 7 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 1/2563 การเรียนการสอนจัดรูปแบบออนไลน์

ให้นักศึกษาทุกคนเข้ากลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่ม  GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 1/63 จากนั้นรอการตอบรับเข้ากลุ่ม

ลิงค์กลุ่ม  :     https://www.facebook.com/groups/257788942165034/

หากมีข้อสอบถามติดต่อ    อาจารย์วัชรพงศ์  ศรีแสง โทร 0983936535 

                                   อาจารย์ ศิริประภา ศรีทอง โทร 0866720413  

                                   

 

 

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน