รายละเอียด

ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 1 / Intermediate Chinese for Business 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA720
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Intermediate Chinese for Business 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา BBABA720 Intermediate Chinese for Business 1 (Sec_1)

สอนโดย อ.ทิพย์สุดา อินทะอุด 

ให้นำรหัส 5khha3x กรอกในห้องเรียน Microsoft Teams ที่ชื่อว่า

"CM_BBABA720/Sec_1/ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ1/อ.ทิพย์สุดา"  [ลิ้งค์เข้าห้องเรียน MS Teams : shorturl.at/jnU02]

** หากมีข้อสงสัย โทร.080-1229875 หรือติดต่อที่ tipsuda.i@rmutl.ac.th 

รายวิชา - ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 1

อาจารย์ผู้สอน