รายละเอียด

พลศึกษา / Physical Education

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01610001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พลศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physical Education
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ขอนัดนักศึกษาเข้าเรียนที่อาคารกิจการนักศึกษา (ตึกเหลือง)ชั้น2

รายวิชา - พลศึกษา

อาจารย์ผู้สอน