รายละเอียด

ระบบควบคุม / Control System

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบควบคุม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Control System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของวิชานี้จะใช้กลุ่มเฟสบุ้คในการจัดการ ไม่เน้นการใช้วีดีโอออนไลน์ในการสอน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่สูงมากนัก จึงขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเฟสบุ้คด้านล่าง

https://www.facebook.com/groups/426815694503814/

รายวิชา - ระบบควบคุม

อาจารย์ผู้สอน