รายละเอียด

พืชเศรษฐกิจ / Economic Field Crops

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03-012-104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พืชเศรษฐกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Economic Field Crops
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - พืชเศรษฐกิจ

อาจารย์ผู้สอน