รายละเอียด

โครงงาน / Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44010004
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - โครงงาน

อาจารย์ผู้สอน