รายละเอียด

งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Basic Computer Engineering Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Computer Engineering Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รายวิชา - งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน