ปฏิบัติการการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง

Practice in Maintenance of Railway Transportation System

การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนของรถไฟ เทคนิคการเชื่อม และระบบรางภายใต้แรงดึง แรงกด แรงเฉือน แรงบิด แรงกระแทก ความล้า การทดสอบแบริ่ง การทดสอบสายพาน การตั้งศูนย์เพลาและตั้งแนวสายพาน การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน การทดสอบแบบไม่ทำลายชนิดต่างๆ การเคลื่อนที่ทางพลศาสตร์ของล้อรถไฟ และแม่เหล็ก และระบบอาณัติสัญญาการเดินรถไฟ
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบและวิธีการบำรุงรักษาระบบขนส่งทาส่งทางราง รวมถึงเทคโนโลยีในการบำรุงรักษาและทดสอบวัสดุ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล