ข้อมูลอาจารย์

เจนนาย อเล็กซ์เซนดร้า วีเออร์เนส

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 5 มี.ค. 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Science
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การจัดการการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : ไม่ระบุ
  ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ