ข้อมูลอาจารย์

Yolande Cheryl House Patriquen

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 15 มิ.ย. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : History and archaeology
  สาขา : ประวัติศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : ไม่ระบุ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ