ข้อมูลอาจารย์

ณัชชญานินท์ เฉยมีศักดิ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 25 ก.ค. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Arts
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ภาษาไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ