ข้อมูลอาจารย์

บุณิกา คุณยศยิ่ง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

 • 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ