ข้อมูลอาจารย์

Geoffrey Wystan Mauk

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 1 ก.ย. 2529
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Science
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : บริหารการจัดการ
  สถานที่ศึกษา : Bob Jones University
  ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ