ข้อมูลอาจารย์

กาญจนา ใบวุฒิ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 1 ก.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Economics
  กลุ่มสาขา : Economics
  สาขา : เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
  สถานที่ศึกษา : Tongji University
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • 30 มิ.ย. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Management
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : Chongqing Technology and Business University
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ