ข้อมูลอาจารย์

Cheung Shui Yuk

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 มิ.ย. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Business Administration
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : การสอนภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : ไม่ระบุ
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ