ข้อมูลอาจารย์

ศิวลี ไชยคำ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 6 ก.ย. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การสอนภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ