ข้อมูลอาจารย์

Curtis William Fry

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Science
  กลุ่มสาขา : Environmental science
  สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  สถานที่ศึกษา : University of New York Brockport
  ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ