ข้อมูลอาจารย์

อดิศร โอดศรี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 16 มี.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Religion
  สาขา : การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
  สถานที่ศึกษา : Technische Universitat Dresden
  ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ