ข้อมูลอาจารย์

สุรพล ใจวงศ์ษา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 26 ส.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : ชีววิทยา
  สถานที่ศึกษา : University of wisconsin madison
  ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ