ข้อมูลอาจารย์

สุบงกช โตไพบูลย์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 13 ก.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมการผลิต
  สถานที่ศึกษา : The University of Warwick
  ประเทศ : อังกฤษ สหราชอาณาจักร

 • 8 มิ.ย. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : Automotive Product Engineering
  สถานที่ศึกษา : Cranfield University
  ประเทศ : อังกฤษ สหราชอาณาจักร

 • 4 เม.ย 2540
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
  สถานที่ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ