ข้อมูลอาจารย์

สายนที ทรัพย์มี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 22 ต.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บัญชีมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ