ข้อมูลอาจารย์

อภินันทน์ จิตรเจริญ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 19 ก.พ. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : เทคโนโลยีการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : University of Erfurt
  ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 • 23 ก.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : เทคโนโลยีทางการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 5 มิ.ย. 2527
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : เกษตรศึกษา
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ