ข้อมูลอาจารย์

กิตติชัย กันแตง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 8 ต.ค. 2532
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ประติมากรรม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ