ข้อมูลอาจารย์

สมชาย แก้วอินัง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 22 ก.พ. 2534
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : พืชศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ