ข้อมูลอาจารย์

ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 9 มี.ค. 2533
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ศิลปกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ