ข้อมูลอาจารย์

ธีระยุทธ บุนนาค

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 5 ส.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Electricity and energy
  สาขา : ช่างไฟฟ้า
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ