รายละเอียด

ความแข็งแรงของวัสดุ / Strength of Materials

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 301000105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ความแข็งแรงของวัสดุ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Strength of Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2527

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ ความเค้นในภาชนะความดัน การต่อกันโดยการใช้หมุดย้ำ การบิดของเพลา โมเมนต์ตัด แรงเฉือน ความเค้นตัด ความเค้นเฉือนในคาน การรวมความเค้นและการประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพ

รายวิชา - ความแข็งแรงของวัสดุ

อาจารย์ผู้สอน