รายละเอียด

ปัญญาประดิษฐ์ / Artificial Intelligence

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญญาประดิษฐ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Artificial Intelligence
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - ปัญญาประดิษฐ์

อาจารย์ผู้สอน