รายละเอียด

โภชนาการ / ์ีNutrition

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT013
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โภชนาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ์ีNutrition
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - โภชนาการ

อาจารย์ผู้สอน