รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN702
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

สวัสดีค่ะนักศึกษา รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 3 หน่วยกิต

section 4 เวลาเรียน วันจันทร์ เวลา 8.00-11.00 น. ห้อง ศท.505

ผู้สอน : ผศ.ดร.ชินานาฏ  วิทยาประภากร

ห้องพัก : ศท.504

เบอร์ติดต่อ : 098 3690990

ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เข้าร่วม MS Team ตามลิงค์แนบ 

2. เข้ารวม Line กลุ่ม ตามลิงค์แนบ 

ขอบคุณค่ะ

 

 

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน