รายละเอียด

วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับช่างเทคนิค / Physical Science for Technicians

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEDSC307
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับช่างเทคนิค
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physical Science for Technicians
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

รายวิชา - วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับช่างเทคนิค

อาจารย์ผู้สอน