รายละเอียด

ปฏิบัติการการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง / Practice in Maintenance of Railway Transportation System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGRT010
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Practice in Maintenance of Railway Transportation System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง

ภาพรวมการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนของรถไฟ
กิจกรรม : ทำความรู้จักเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนของรถไฟ

เทคนิคการเชื่อม
กิจกรรม : ปฏิบัติการเชื่อมชิ้นส่วน

ทดสอบวัสดุภายใต้แรงดึง
กิจกรรม : จัดทำชิ้นงานทดสอบแรงดึงและทดสอบแรงดึง

ทดสอบวัสดุภายใต้แรงเฉือน
กิจกรรม : จัดทำชิ้นงานทดสอบแรงเฉือนและทดสอบแรงเฉือน

ทดสอบวัสดุภายใต้อแรงบิด
กิจกรรม : จัดทำชิ้นงานทดสอบแรงบิดและทดสอบแรงบิด

ทดสอบวัสดุภายใต้แรงกระแทก
กิจกรรม : จัดทำชิ้นงานทดสอบแรงกระแทกและทดสอบแรงกระแทก

ทดสอบวัสดุเพื่อหาค่าพิกัดความล้า
กิจกรรม : จัดทำชิ้นงานทดสอบเพื่อหาพิกัดความล้า

ปฏิบัติการทดสอบแบริ่ง
กิจกรรม : ปฏิบัติการทดสอบแบริ่ง

ปฏิบัติการทดสอบสายพานและการส่งกำลังด้วยสายพาน
กิจกรรม : ปฏิบัติการทดสอบสายพานและการส่งกำลังด้วยสายพาน

ปฏิบัติการตั้งศูนย์เพลาและการตั้งแนวสายพาน
กิจกรรม : ปฏิบัติการตั้งศูนย์เพลาและการตั้งแนวสายพาน

ปฏิบัติการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
กิจกรรม : ปฏิบัติการตั้งศูนย์เพลาและการตั้งแนวสายพาน

ปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลาย
กิจกรรม : ปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลาย

ปฏิบัติการทดสอบและการวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ของล้อรถไฟ
กิจกรรม : ปฏิบัติการทดสอบและการวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ของล้อรถไฟ

ปฏิบัติการทดสอบและการวิเคราะห์การทำงานระบบอาณัติสัญญาการเดินรถไฟ
กิจกรรม : ปฏิบัติการทดสอบและการวิเคราะห์การทำงานระบบอาณัติสัญญาการเดินรถไฟ

สรุปเนื้อหาการปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง
กิจกรรม : อภิปรายเนื้อหาการปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวน


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน