รายละเอียด

เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร / Fundamentals of Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ขอให้นักศึกษาปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) เข้าลิงค์ไลน์กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/GDQfTabvly

2) เข้าลิงค์ MS Team  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad3JZjZmPjMP1Ro26vKcGD5mHwasRh0faTFieGdA2TxQ1%40thread.tacv2/General?groupId=53f8eae1-6708-4ab7-9dce-e73be5146be2&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ตามลิงค์แนบข้างบนนะคะ  ขอบคุณค่ะ

ผศ.ดร.ชินานาฏ  วิทยาประภากร

ห้องพักครู ศท.502  ชั้น 5 อาคารศึกษาทั่วไป

รายวิชา - เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน