รายละเอียด

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 / Fundamental Physics 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Physics 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

รายวิชา - ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

อาจารย์ผู้สอน