รายละเอียด

ทักษะวิชาชีพประมง 3 / Practical Skills in Fisheries 3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG313
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะวิชาชีพประมง 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Practical Skills in Fisheries 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รายวิชา - ทักษะวิชาชีพประมง 3

อาจารย์ผู้สอน