รายละเอียด

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา / Environment and Development

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Environment and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

วิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ผู้สอน  ผศ.ดร.ชินานาฏ  วิทยาประภากร

เบอร์ติดต่อ 098 3690990 ห้องพักอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 5 ห้อง 502

ขอให้นักศึกษาแอดไลน์กลุ่มตามลิงค์ข้างบนนะคะ

   
 

รายวิชา - สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน