รายละเอียด

เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร / Fundamentals of Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

วิชาเคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร

ผู้สอน ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร

เบอร์ติดต่อ 098 3690990 ห้องพักอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 5 ห้อง 502

ขอให้นักศึกษาแอดไลน์กลุ่มตามลิงค์ข้างบนนะคะ

หนังสือเรียนและหนังสือแลป จำหน่ายที่ห้องพักครูกลุ่มวิชาเคมี ชั้น 4 อาคารศึกษาทั่วไป (ตรงข้ามลิฟท์) ติดต่อพี่แจ๋ว (เจ้าหน้าที่ประจำปฏิบัติการเคมี อาจอยู่ห้องแลปชั้น 2 หรือห้องพักครูชั้น 4 ค่ะ

       

รายวิชา - เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน